< AKTUALNOSCI >
Copyright 2009 © by Maria Poborska
..
<-
->
„Świat wokół nas - dawniej
i dziś”
               Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli ferie od zajęć o charakterze przyrodniczo - historycznym z elementami działań artystycznych.  Dzieci z klas I-III uczestniczyły w zajęciach pt. „Zwierzęta duże i małe”, a z klas IV-VI zajęciach pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Spotkania składały się z części teoretycznej (prezentacji multimedialnej i gawędy) oraz warsztatowej. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak i dlaczego udomowiono zwierzęta, poznali dzikich przodków naszych pupili. Uczniowie drugiej grupy mogli zobaczyć, czym pielęgnowali zęby jaskiniowcy i jak kąpano się  w rzymskiej i średniowiecznej łaźni. Poznali także uzbrojenie wojów i rycerzy. Dla zbudowania odpowiedniego klimatu zajęcia prowadzili edukatorzy w średniowiecznych strojach i w historycznej scenografii. Uczestnicy spotkań zobaczyli  oryginalne  elementy  uzbrojenia,  tkaniny,  przedmioty  użytkowe  i  przenieśli  się w średniowieczne czasy poprzez gry i zabawy w stylu rycerskim. Dzieci mogły dotknąć każdy przedmiot, sprawdzić jego funkcjonowanie, budowę i zastosowanie.
           Zajęcia przeprowadzili instruktorzy z Kreatywnej Edukacji „Geniusz”. Zostały one sfinansowane  z   Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologiczno - przyrodniczej „Świat wokół nas”.