< AKTUALNOSCI >
Copyright 2009 © by Maria Poborska
..
<-
->

Wieczorek Szóstoklasistów
          21 czerwca 2016 roku odbył się w naszej szkole uroczysty wieczorek klas szóstych. Mottem uroczystości uczyniono słowa Napoleona Bonaparte:

„Najdalej zajdzie ten człowiek, który wie, gdzie idzie."

          Uroczystość rozpoczęła się tanecznym krokiem poloneza. Następnie powitano zaproszonych    gości:   Panią  Agnieszkę  Mysłowską -  Zastępcę  Burmistrza  Zelowa i Pana Michała Stańkę - Przewodniczącego Komisji Oświaty. W kolejnej części Pan Jan Karol Kozłowski- Dyrektor SP nr 4 w Zelowie w okolicznościowym przemówieniu podsumował osiągnięcia szóstoklasistów, podziękował im za godne reprezentowanie szkoły i życzył dalszych sukcesów. Pan dyrektor odczytał listę uczniów  otrzymujących za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaszczytny tytuł „Stypendysty Szkoły   Podstawowej   nr   4 w Zelowie”. Za wyniki w nauce  tytuł  ten  otrzymały  Anna  Nowicka i Wiktoria Szczepaniak - uczennice klasy VI b. Natomiast za osiągnięcia sportowe nagrodzeni zostali: Przemysław Stawowczyk, Aleksandra Walada, Wiktor Stanisławski, Maksymilian Pogocki - uczniowie klasy VI a oraz Aleksandra Rist, Adam Horoszkiewicz i Weronika Nowacka z klasy VI b.
          Następnie rodzice,  których  dzieci  osiągały   bardzo   dobre   i   celujące   wyniki w nauce oraz wyróżniały się wzorowym zachowaniem, otrzymali listy gratulacyjne.
          Kolejnym punktem programu był montaż  słowno  -  muzyczny w wykonaniu szóstoklasistów oraz przemówienie pożegnalne klas piątych.
          
          W drugiej   części  uroczystości   rodzice podziękowali nauczycielom za ich trud włożony w nauczanie i wychowanie ich pociech oraz  zaprosili  wszystkich  na  poczęstunek a potem rozpoczęła się wspaniała zabawa - pierwszy bal naszych uczniów.