< AKTUALNOSCI >
Copyright 2009 © by Maria Poborska
..
<-
->
Tydzień Bezpieczeństwa
„Bezpieczeństwo
dla wszystkich”
          Jak co roku w kwietniu w naszej szkole miała miejsce realizacja projektu Tydzień Bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo dla wszystkich”. W tym roku przyświecało nam hasło: „Dopalacze? To mnie nie kręci!”.
          W trakcie trwania projektu, którego tematyka związana była z profilaktyką uzależnień, kształtowano u dzieci prawidłowe postawy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, podnoszono poziom świadomości uczniów na temat wpływu dopalaczy na organizm człowieka, poszerzano wiedzę dotyczącą możliwych skutków zażywania środków psychoaktywnych, kreowano pozytywny wizerunek Policji i Straży Miejskiej w oczach dzieci i młodzieży szkolnej oraz kształtowano postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo. Koordynatorkami projektu były: p. Justyna Mosińska, p. Maria Poborska i p. Dorota Wędzik.
          Przez cały tydzień w szkole miały miejsce spotkania z interesującymi ludźmi. Uczniom klas drugich zorganizowano zajęcia z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Zelowie na temat: „Bezpieczeństwo dzieci w różnych sytuacjach”. Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bełchatowie, który przeprowadził zajęcia warsztatowe na temat: „Jestem asertywny wobec środków niebezpiecznych”. Uczniowie klas czwartych spotkali się z pedagogiem - socjoterapeutką z Punktu Profilaktyczno - Interwencyjnego dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców w Zelowie. Zajęcia miały również formę warsztatów i dotyczyły profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Wyjątkowym wydarzeniem było spotkanie uczniów klas piątych i szóstych z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Bełchatowie, którzy przeprowadził zajęcia profilaktyczne na tematy: „Zanim spróbujesz - narkotyki i dopalacze” oraz „Środki odurzające - szkoła bez dilera. Alkohol, papierosy, narkotyki. Konsekwencje prawne”.
          Podczas trwania Tygodnia Bezpieczeństwa przeprowadzono Szkolny Konkurs Informatyczny „STOP dopalaczom!” dla uczniów klas IV - VI. Jego zwycięzcami zostali:
I miejsce:  Łucja Szczepaniak kl. VIb,
II miejsce:  Piotr Sukiennik kl. IVa,
III miejsce:  Julia Gorzelak kl. Va.
Wyróżnienia:  Szymon Szafran kl. VIa i Zuzanna Mikołajczyk kl. VIb.
Fundatorem nagród była Rada Rodziców.