< AKTUALNOSCI >
Copyright 2009 © by Maria Poborska
..
<-
->
         
PIERWSZE WYSTĘPY
          Tradycją naszej szkoły jest „Pasowanie na Przedszkolaka”, które w tym roku odbyło się 21 października. Uroczystość zainaugurował dyrektor szkoły pan Jan Karol Kozłowski, który powitał wszystkich zgromadzonych. Był to szczególny dzień dla dzieci 5 i 6 letnich, które po okresie wielodniowych przygotowań po raz pierwszy wystąpiły publicznie w naszej szkole. Małych artystów oklaskiwali rodzice, rodzeństwo, starsi koledzy, przedstawiciele rady pedagogicznej. Rodzice ze wzruszeniem obejrzeli pierwszy występ swoich dzieci. Po zakończonej części artystycznej  pan dyrektor  dokonał  uroczystego  pasowania  i  na  pamiątkę  wręczył  każdemu  dziecku  dyplom, a   pani   wicedyrektor   Maria  Gilska  obdarowała  dzieci  pamiątkowym  ołówkiem. Po uroczystym akcie pasowania pan dyrektor złożył dzieciom serdeczne życzenia, podziękował za wspaniały występ i zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek, który  przygotowali dla swych pociech rodzice, zaś pani dyrektor i Rada Rodziców ufundowali dla każdej grupy tort w kształcie kredki. Dzień 21 października obfitował w wiele wrażeń i na pewno na długo zostanie w pamięci naszych przedszkolaków.