< AKTUALNOSCI >
Copyright 2009 © by Maria Poborska
..
<-
->
„Nie było miejsca
dla Ciebie…”
Nie było miejsca dla Ciebie
w Betlejem w żadnej gospodzie
i narodziłeś się, Jezu,
w stajni, w ubóstwie i chłodzie.

Bo nie ma miejsca dla Ciebie
w niejednej człowieczej duszy!
          W dniu 18 grudnia br. odbył się w naszej szkole uroczysty koncert bożonarodzeniowy „Nie było miejsca dla Ciebie…”.  Koncert rozpoczął dyrektor Szkoły Pan Jan Karol Kozłowski witając serdecznie przybyłych gości:  Burmistrza Zelowa panią Urszulę Świerczyńską, Zastępcę Burmistrza Zelowa panią Agnieszkę Mysłowską,  Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa pana Michała Stańkę, Proboszcza Parafii Ewangelicko -  Reformowanej ks. Tomasza Pieczko, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zelowie panią Barbarę Berlińską, Przewodniczącego Rady Rodziców pana Dominika Szajblera, uczniów wraz z rodzicami i mieszkańców Zelowa. Uczniowie przedstawili historię narodzin Zbawiciela na postawie Pisma Świętego, podkreślając znaczenie obecności Pana Boga w domu i w życiu każdego człowieka. Śpiewali kolędy i pastorałki. Wieczór wprowadził zgromadzonych w magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.