< AKTUALNOSCI >
Copyright 2009 © by Maria Poborska
..
<-
->
         
„Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” - to my!
         Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z Internetu. Zadanie to realizowane jest poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym.
          Celem projektu jest również wsparcie  otoczenia  dziecka  w  Polsce - rodziców i nauczycieli - poprzez dostarczanie wiedzy na temat kształtowania właściwych nawyków korzystania z Internetu i propagowanie istniejących rozwiązań technicznych w tym zakresie.
          9 października 2015 r. dotarła do naszej szkoły Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu, która ma za zadanie uświadamiać dzieci w wieku wczesnoszkolnym o niebezpieczeństwach czyhających w Internecie. W ramach tej ogólnopolskiej kampanii odbyły się u nas dwa szkolenia dla uczniów kl. III a i III b.
          W trakcie zajęć uczniowie w przystępny sposób dowiedzieli się, jak bezpiecznie poruszać się w sieci.

Fotorelacja ze spotkania - https://www.facebook.com/AmbasadorzyBezpiecznegoInternetu