< AKTUALNOSCI >
Copyright 2009 © by Maria Poborska
..
<-
->
Aktywne wakacje
w naszej szkole
          Grupa uczennic naszej szkoły w dniach 27.06.2016 r. - 01.07.2016 r. w sposób aktywny, bezpieczny i zorganizowany spędzała swój wolny, wakacyjny czas na terenie kompleksu boisk „Orlik”, w sali gimnastycznej , a także w pobliskim lesie.
          Poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno - sportowych dziewczęta podnosiły swoją   sprawność  fizyczną  i  psychofizyczną,   poznawały  różnorodne  ćwiczenia,  gry i zabawy.   Poszerzały   swoją   wiedzę   i   umiejętności   w   zakresie   techniki,   taktyki i przepisów gier zespołowych. Wiele radości sprawiło dziewczętom aktywne spędzanie czasu z rówieśnikami, przyczyniło się bowiem do nawiązania nowych przyjaźni, koleżeńskich relacji,  a także wzmocnienia własnej wartości i wiary w swoje siły.