< AKTUALNOSCI >
Copyright 2009 © by Maria Poborska
..
<-
->
„Witaj majowa jutrzenko”
          Pod takim właśnie hasłem dnia 29 kwietnia w naszej szkole miał miejsce uroczysty apel poświęcony 225 rocznicy uchwalenia w naszym kraju Konstytucji 3 maja. Uczestnicy uroczystości mogli wiele dowiedzieć się na temat okoliczności uchwalenia Konstytucji, a także sytuacji w kraju pod koniec wieku XVIII. Na scenie „pojawili się” także zaborcy Polski w bardzo sugestywnej scenie I rozbioru kraju. Akademia była ciekawą lekcją historii, dzięki której uczniowie mogli zapoznać się z bardzo ważnym dokumentem, jakim jest Konstytucja, a także swoimi prawami w niej zapisanymi. Uroczystość   przygotowywali   uczniowie  klas  czwartych  oraz  V  a  wspierani  przez p. E. Siedziako i K. Sztankę.